AMACIMIZ

       Derneğimiz " BEYLİKOVA VE KÖYLERİ SOSYAL,KÜLTÜR,DAYANIŞMA DERNEĞİ"dir. Amacımız; Beylikova ve yöresine hizmet gayesi ile Beylikova'lı ve Beylikova'da çalışmış Beylikova'ya gönül vermiş insanları bir çatı altında toplamak, onların sosyal,kültürel,ekonomik hakları ve çıkarlarını koruyup geliştirmek, birlik ve beraberlik bağlarını tesis etmekher türlü hak ve menfaatlerini korumak, maddi ve manevi gelişimini sağlamak. Bilgi ve kültür düzeyini yükseltmek, Beylikova yöresine özgü folklor,yemek,elişleri,örf ve adetler, tarihi bölgelerin tanıtılması yönünde çalışmalar yapmak. Bunlarla ilgili seminer,konferans,sergi ve gösteri düzenlemek, Beylikovayöresinin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini tanıtmak ve tanıtılmasına yardımcı olmak. Üyelerine sosyal yardımlarda bulunmak. Beylikova'mıza bağlı olan 21 Köyümüzün de kültürel zenginliklerini tanıtmak, kalkınmasına yardımcı olmak.
        Dernek amaçlarına uygun çalışmalar için ihtiyaç duyulan dernek lokali ve sosyal tesisleri üyelerimize kazandırmak, üyelerimizin sosyal ve kültürel seviyelerini geliştirmek gayesi ile, gazete, dergi, kitap gibi yollarla yayın yapmaya gayret etmek. Derneğimizin gelişmesi için resmi, özel kurumlar ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, orta ve yüksek öğretim gören öğrencilerimize yönetim kurulunun belirleyeceği miktar ve şartlarda karşılıksız burs verebilmek. Üyelerin sosyal faaliyetleri için yoksullara,yaşlılara ve kimsesizlere huzur evi ve aş evi açabilmek, kültürel faaliyetler için düğün salonu açmak, gelenek ve göreneklerimizi ileriki nesillere ulaşmasını sağlamak, üyelerimizin sosyal ve kültürel seviyelerini geliştirmek. Beylikova ve köylerini her yönüyle tanıtmak amacı ile internet sitesi oluşturmak amacı ile kurulmuştur.